Introductie: DakAkkers

19 augustus 2017
Introductie: DakAkkers

Wie zijn de personen achter jullie initiatief?

“Bij de ontwikkeling van de Dakakker hebben meerdere partijen een rol gespeeld. Kristian Koreman en Elma van Boxel (ZUS architecten), Rob Luyk (Binder Daktuinen) en Emile van Rinsum en Wouter Bauman (Rotterdams Milieucentrum). ZUS architecten en het Rotterdams Milieucentrum hebben de Dakakker ontworpen. ZUS architecten heeft middels het Stadsinitiatief het grootste deel van de aanleg gefinancierd. Binder daktuinen heeft het dak aangelegd en is tot de dag vandaag nauw betrokken bij het wel een wee op de Dakakker. Het Rotterdams Milieucentrum doet het beheer van de Dakakker en is vanaf het begin aan het experimenteren met de mogelijkheden die een groen dak in deze vorm met zich mee brengt. De Gemeente Rotterdam heeft het proces intensief ondersteunt.”

> Waarom doen jullie mee met de Challenge Stad van de Toekomst?

 “Nederland telt op dit moment meer dan 400 km2 plat dak met de potentie om vergroent te worden. De Dakakker is op dit moment 1000m2. We willen opschalen naar 2 hectare Dakakker. 20 keer de oppervlakte van de Dakakker nu.”

© Karin Oppelland via FB Dakakkers

> Wat hopen jullie uit de Challenge Stad van de Toekomst te halen?

“We zijn op zoek naar een model waarbij het ‘Dakakker concept’ gekopieerd kan worden naar andere daken. Hiervoor hebben wij expertise nodig op het gebied van conceptontwikkeling, een verdienmodel en financiering.”

 > Wat vinden jullie zelf een mooi voorbeeld van stedelijke vernieuwing en waarom? 

“Een inspirerend project voor ons is Brooklyn Grange in New York!”