Introductie: gewildgroei

24 september 2015
Introductie: gewildgroei

> Wie zijn de personen achter jullie initiatief?

  • Bennie Meek en Vincent Wittenberg, initiatiefnemers
  • De Urbanisten, stedelijk ontwerp & onderzoek,
  • Robert van Dongen (Ing.) omgevingspsychologie & groen, Florentijn Vos, ecologisch beheer Gemeente Amsterdam
  • Koos Schenk, uitvinder van de Slimbreker.
  • Soontiëns Stadsnatuur, innovatieve groenoplossingen
  • Tom van Duuren, voorzitter Wilde Weelde

“Maar Gewildgroei zijn wij niet alleen, gewildgroei is een beweging!”

> Waarom doen jullie mee met de Challenge Stad van de Toekomst?

“De publieke ruimte is het terrein van de professionals, met als meest voorkomende inspraakmodel: de klager bepaalt. De burger wenst geen spontane vegetatie in het straatbeeld, neemt men dus maar aan. Wij stellen dat het tegendeel waar is. Het zijn niet de planten, maar de manier waarmee wij met de natuur omgaan. Het is een systeemfout onder de professionals; de noodzakelijke kanteling zal van onderaf plaats moeten vinden. De stad veranderen doe je niet op het gemeentehuis, maar op straat. Wij willen de Challenge benutten om de mindswitch waaraan wij werken in een stroomversnelling te brengen.”

> Wat hopen jullie uit de Challenge Stad van de Toekomst te halen?

“Wij willen aan de slag, wij willen testen, het liefst op een grotere schaal en gedurende een langere tijd (bijvoorbeeld een park, een hele wijk of 100 rotondes…). Wij gaan de discussie met niet uit de weg, wij zoeken deze op, maar wij geloven niet in praten alleen. Wij praten en doen tegelijkertijd. Actie & reactie. De Challenge is vanwege de steun vanuit de landelijke overheid en het podium wat de Challenge biedt een prachtige kans om gewildgroei bij een breder publiek bekendheid te geven en de discussie onder professionals op een hoger niveau te voeren. Parallel aan onze acties op straat willen wij om tafel met beleidsmakers om scenario’s voor de toekomst te ontwikkelen, welke bijvoorbeeld zouden kunnen landen in ruimtelijke visies, agenda stad, etc..”

> Wat vinden jullie zelf een mooi voorbeeld van stedelijke vernieuwing en waarom? 

Kennedylaan plantsoen Heerenveen, Louis le Roy. Le Roy staat bij velen bekend als een outsider. Zijn bekendste werk is zijn ecokathedraal. Het woord ecokathedraal staat voor de manier van bouwen, het bouwen over een lange tijd, waarbij het ontwerp al doende wordt aangepast. Le Roy leverde in zijn tijd stevige kritiek op de stedenbouw (het ontbreken van Tijd in ontwerp) en de manier waarop wij met de publieke ruimte en de natuur omgingen. Veel van zijn kritiek is nog steeds uiterst actueel. Le Roy had niet alleen kritiek, hij bood ook alternatieven; plattegronden van de ideale stad, maar vooral door te doen. In Heerenveen bouwde hij samen met omwonenden met puin aan het 1 km lange plantsoen op de Kennedylaan. De natuur bouwde mee, in het begin was er vooral steen met wat lage begroeiing, inmiddels is het hele plantsoen een bos geworden. De afgedankte straatstenen waarmee paden, muurtjes, bankjes, tribunes enz. werden gebouwd liggen los op elkaar en kunnen dus ieder moment en door iedereen verplaatst worden. En dat gaat dus al 40 jaar goed. Voor zijn dood tekenden de gemeente Heerenveen en Le Roy een intentieverklaring waarin staat dat het plantsoen de komende 100 jaar volgens de ideeën van Le Roy zal worden beheerd. Iedere professional die zich bezig houdt met de openbare ruimte zou het Kennedylaan plantsoen moeten bezoeken. Het doet je beseffen dat de openbare ruimte wel degelijk op een andere manier tot stand kan komen en kan functioneren. Het is ook verbazingwekkend hoe boeiend een wandeling door het plantsoen is. Het geeft je het gevoel weer een kind in het bos te zijn. Le Roy had gelijk: de openbare ruimte is de ruimte van de professionals. Schoon-heel-veilig is niet heilig.”