Finale: Urban Accelerator

In dit traject worden de tien finalisten en hun initiatieven in versnelling gebracht. Dit verloopt in enkele stappen:

Intakes

Vanaf begin september worden alle finalisten bezocht voor een intakegesprek. Hierbij wordt besproken waar de finalist staat, welke ambitie er ligt en welke barrières een rol spelen. De Urban Accelerator streeft naar maatwerk: er wordt zo veel mogelijk ingespeeld op concrete behoeftes.

Bootcamp

Tijdens de driedaagse bootcamp leggen we de basis voor verdere groei. Om aannames en uitgangspunten ter discussie te kunnen stellen, dompelen we ons onder in Rotterdam. De finalisten bezoeken en analyseren aansprekende voorbeelden, maken intensief kennis met elkaars vraagstukken en gaan onder begeleiding aan de slag met het in kaart brengen van hun persoonlijke ontwikkelingspad.

Masterclasses

Tijdens drie inhoudelijke bijeenkomsten staan we stil bij de ervaringen van de afgelopen periode en gaan we in op vraagstukken die voor alle finalisten relevant zijn. Deze betreffen bijvoorbeeld prototyping, het leggen van een solide organisatorische basis en het verzilveren van goodwill.

Netwerkbijeenkomsten

De Challenge Stad van de Toekomst is een lerend netwerk van vernieuwers, experts, belanghebbenden en geïnteresseerden. We organiseren een aantal bijeenkomsten waarop de finalisten contact kunnen onderhouden met dit netwerk. In dit grotere verband gaan we gezamenlijk aan de slag met thema’s als financiering, publieksbereik en communicatie.

Coaching

Voor veel finalisten geldt dat ze niet simpelweg blijven doen wat ze al deden, maar hun doelstellingen en werkwijze aanscherpen of bijstellen. Om hierbij te ondersteunen, krijgt ieder team een coach toegewezen. Deze heeft een rol als procesbegeleider bij het behalen van de doelen die in de bootcamp zijn vastgelegd.

Daarnaast moedigen we het leren van en met elkaar aan. Hiervoor is onder andere een online leeromgeving ingericht als virtueel ‘clubhuis’ waar finalisten kennis met elkaar en met hun coach kunnen uitwisselen.

Pitchtraining

De Urban Accelerator wordt afgesloten met de Nacht van de Stad van de Toekomst. Dit programma is ter voorbereiding op de eindpresentatie aan de jury, aan potentiële investeerders en aan het publiek op 14 april 2016 tijdens de Innovatie Estafette.