De Jury

De selectie van de finalisten en winnaars van de Challenge Stad van de Toekomst is in handen van een vakjury die bestaat uit Daan Roosegaarde, Willemijn Verloop en Matthijs Bierman.

Daan Roosegaarde is een kunstenaar en innovator. Van zijn hand komen beroemde werken als lichtgevend asfalt, een energie-opwekkende dansvloer en een methode om de smog in Beijing tot ring samen te persen. Hij is ook gevraagd om de Afsluitdijk een extra dimensie te geven met licht en interactie. Exposities van zijn hand zijn er geweest in onder meer het Rijksmuseum in Amsterdam, in het Britse Tate Modern en het nationale museum van Tokyo. Lees hier het interview met Daan.

Daan

Willemijn Verloop richtte op 24-jarige leeftijd War Child Nederland op, waar ze 15 jaar aan het roer stond. In 2011 startte ze samen met Mark Hillen Social Enterprise NL, de organisatie die zich inzet voor explosieve groei van sociaal ondernemerschap in Nederland. Daarnaast is Willemijn sinds 2014 oprichter/partner van een van de eerste Nederlandse impactinvesteringsfondsen Social Impact Ventures NL, dat kapitaal en actieve ‘venture assistance’ biedt aan sociale ondernemingen. Ze heeft bovendien nog een aantal nevenfuncties in de maatschappelijke sector en schreef onlangs het boek “Verbeter de Wereld, Begin een Bedrijf”. Lees hier het interview met Willemijn.

willemijn_360.png

Matthijs Bierman is directeur van Triodos Bank Nederland, een maatschappelijk geëngageerde bank met meer dan 140.000 leden in binnen- en buitenland. De Triodos Bank pleit voor een omslag naar een economie waarin het streven naar maximale duurzaamheid voor iedereen centraal staat, in plaats van het realiseren van maximale financiële winst. Als directeur van deze groeiende bank laat hij zien dat duurzaamheid met succes steeds hoger op de agenda staat bij bedrijven en consumenten. Lees hier het interview met Matthijs Bierman.

matthijsbierman_360.png

Criteria

De jury selecteert projecten die aansluiten bij de thematiek van Agenda Stad en de Innovatie Estafette: duurzaam, slim en sociaal, aansprekend, inspirerend. Bij het bepalen van de winnaars kijkt de jury onder andere naar de groei en ontwikkeling die het project, de indieners en de maatschappelijke waarde hebben doorgemaakt. Daarnaast zijn bij iedere beoordeling de volgende criteria van belang:

Impact

In hoeverre heeft het project een positieve invloed op de maatschappelijke uitdagingen in steden en/of draagt het bij aan de concurrentiekracht van het Nederlandse stedennetwerk ? Is het project potentieel internationaal toonaangevend? In hoeverre kan het eindresultaat, of een aanzienlijk onderdeel daarvan, toegepast worden in andere steden/stedelijke omgevingen? Is het initiatief opschaalbaar?

Innovativiteit

Hoe vernieuwend is de toepassing of combinatie van bestaande technologie/maatschappelijke oplossing/concept. Uniek voor Nederland, bijvoorbeeld: uniek in z’n context: qua coalitievorming (organisatie), locatie in Nederland of schaalgrootte.

Haalbaarheid

Hoe realistisch is het project? Is er voldoende draagvlak voor de oplossing? Is het binnen een redelijke tijd te realiseren? Is het maatschappelijk rendabel (value case i.p.v. sec businesscase) en/of economisch levensvatbaar voor langere tijd?

Lees het reglement (.pdf) voor een meer uitgebreide toelichting op de werkwijze van de jury.