Themamiddag: Financiering

Ontmoet financiële experts!

Op donderdag 10 december organiseerde Challenge Stad van de Toekomst in Pakhuis de Zwijger (Piet Heinkade 179, Amsterdam) voor alle aangesloten initiatieven van 12:00-17:30 uur een themamiddag over financiering. Het was de dag om in contact te komen met deskundigen en te ontdekken hoe andere initiatiefnemers jouw vraagstuk hebben aangepakt. De volgende experts waren aanwezig:

Keynotespreker

experts-los-joost-beunderman
Joost is naast keynotespreker ook als expert in het veld ‘Financieren van sociale ondernemingen’ aanwezig.

Expertiseveld: Financieren van Innovatie

Op het gebied van innovatie bestaan specifieke regelingen en mogelijkheden. Welke zijn dit, en voor wie zijn ze interessant? Hoe kan jouw innovatie een solide financieel fundament leggen?

experts-1

financieren-van-innovatie-2Expertiseveld: Creatieve/nieuwe manieren van financiering

De afgelopen jaren zijn er nieuwe vormen van financiering ontwikkeld. Ontdek in hoeverre deze vormen voor jouw project van waarde kunnen zijn.

creatieve-manieren

creatieve-manieren-2Expertiseveld: Financiering van sociale ondernemingen

Sociale ondernemingen hebben vaak specifieke doelgroepen en doelstellingen. Hoe zijn maatschappelijke doelstellingen te financieren?

financiering-sociale-ondernemingen

financiering-sociale-ondernemingen-2

Expertiseveld: Internationale financiering

Sommige projecten richten zich op een internationale markt, of zouden in aanmerking kunnen komen voor bijvoorbeeld Europese of andere internationale middelen.

internationale

Expertiseveld: Juridische aspecten & bescherming van je innovatie

Financiering komt vaak met rechten en plichten. Hoe daarmee om te gaan? Wat is er mogelijk op het gebied van octrooien en rechtsbescherming, welke gevolgen heeft de rechtsvorm voor je financiële positie?

experts-04 juridische-aspecten-2