Finalist
DakAkker
Meer m2 landbouw op stadsdaken! Een gewoon groendak kan worden opgewaardeerd naar een 'opbrengstdak'. Voedselproductie op plekken waar eerst 'niks' was, dichtbij de consument, minder voedselkilometers met alle voordelen van een groen dak zoals waterbuffering, reductie hitte-stress en het bevorderen van sociale cohesie omdat omwonenden samenwerken aan de voedselopbrengst.

Juryrapport

Met name de omvang van dit project maakt indruk. Daarnaast is ook de sociale kant interessant van dit project. Mensen worden erbij betrokken, en krijgen inzicht in de onderliggende problematiek. Zo merken ze dat ze onderdeel van een ecologische kringloop zijn. Daarnaast kan de locatie een mooie en creatieve hub opleveren.
Maak kennis met de jury
Foto: Joep Kroes (CC BY-NC)

Foto: Joep Kroes (CC BY-NC)

Neem contact op

Website
Email

Maak kennis met de 10 finalisten