Winnaar
Hemel(s)water
De initiatiefnemers beogen een oplossing voor het wereldwijde vraagstuk van levering van voldoende en gezond drinkwater door gebruik van regenwater in de stad. Waterschaarste is ook in Nederland een actueel vraagstuk. Grondwater wordt schaars en vervuild, terwijl oppervlaktewater een moeilijk te zuiveren bron is o.a. door toenemende aanwezigheid van hormoonverstorende verontreinigingen in ons drinkwater (RIVM).

Monstername Hemel(s)water door Vitens laboratorium © Hemel(s)water

Juryrapport

Water is van cruciaal belang voor de stad van de toekomst. Met dit initiatief wordt problematiek met de zuivering van oppervlaktewater omzeild. Het concept van het opvangen van regenwater wordt al veelgebruikt in ontwikkelingslanden, maar de technologie van een solar filter is vernieuwend. Hemelwater heeft de potentie om opgeschaald te worden en een grote impact te hebben. Hier zou Nederland, waar mogelijk, een voorloper in moeten zijn.
Maak kennis met de jury
Foto: Joep Kroes (CC BY-NC)

Foto: Joep Kroes (CC BY-NC)

Neem contact op

LinkedIn
Email
Website
Telefoon: +31(0)653737197


Interview met Albert Jansen

 

Maak kennis met de 10 finalisten