Veel aandacht voor Hemel(s)water

12 april 2016
Veel aandacht voor Hemel(s)water
Hemel(s)water installatie bij de Heijmans One op FabCity. © Peter Both

Albert Jansen heeft in de afgelopen maanden hard aan zijn initiatief Hemel(s)water gewerkt en nu wordt het innovatieve idee ook meer en meer opgepikt door de media. Een selectie van de online aandacht over dit mooie project.

Het veelgelezen blog hetkanWel noemt het een bijzonder project en interviewde Albert over Hemel(s)water.

Waar ga je Hemel(s)water als eerste toepassen? En waar hoop je dat we het in de toekomst allemaal nog meer gaan gebruiken?

“Nederland is de proeftuin. Na de eerste unit in het Ecodorp Boekel gaan we vandaag (vrijdag 8 april 2016) een Hemel(s)water installatie aansluiten op de Heijmans One op de Fabcity in Amsterdam. Verder zijn er eerste contacten in Vlaanderen. Daar is waterschaarste al ernstiger en een regenton wettelijk verplicht. Ook is er contact via Waternet en Deltares met Indonesië. Ik ga dit na 14 april eens structureel met NWP oppakken.”

De samenwerking van Hemel(s)water met Heijmans op FabCity in Amsterdam levert de nodige exposure op, zoals aandacht voor de installatie in dit item op NOS. Daarnaast pikt Architectuur.nl het op en schreef er een blog over. Ook Agenda Stad sprak Albert wat tot een mooi interview leidde. RTLZ ziet Hemel(s)water als een van de interessantste innovaties die te zien zijn op de Innovation Expo op 14 april, zie dit blog.

Ander mooi interview met Albert is te vinden op Waterforum, een blog met een grote achterban. Aantal snippets hieruit:

Van al die bedreigingen ben je in een klap verlost wanneer je regenwater gebruikt?

“Inderdaad. Waarom zou je drinkwater maken uit onnodig vervuild regenwater als je het ook direct uit regen kunt maken? Nu gebruiken we regenwater dat is vermengd met afvalwater, grondwater en water uit de landbouw. Het zuiveren daarvan kost veel energie en chemicaliën. En dat terwijl we regenwater genoeg hebben dat we zonder energie en chemicaliën te gebruiken kunnen zuiveren.”

Hoe reageren de drinkwaterbedrijven hierop? Die hebben nu het monopolie op ons water.

“Dat is een goede vraag. Zij reageren heel verschillend. De eerste reactie was dat dit niet zou mogen. Dat blijkt niet te kloppen. In de drinkwaterwet staat dat het monopolie is uitgesloten voor particulieren. Je mág voor jezelf drinkwater opwekken. Maar je mag niet ‘leveren’. Wat dat begrip precies inhoudt is daarbij nog wel voer voor juristen.

Uiteindelijk waren diverse drinkwaterbedrijven wel heel geïnteresseerd in de technologie. Brabant Water is zelfs partner en heeft aangeboden mee te werken aan de inrichting van de pilot in Boekel. Een ander drinkwaterbedrijf heeft geholpen met de bemonstering van mijn water.”

Op 12 april verscheen daarnaast een groot artikel in Het Parool over FabCity met daarbij veel aandacht voor Hemel(s)water: